Zmiana ról i inne czynniki

Sporządziliśmy listę praktycznych sposobów pomocy bliskiej oso­bie cierpiącej na depresję. Istnieją jednak pewne zmiany, łącznie ze zmianami ról, które mogą stanowić wyzwanie w relacjach, a zwłaszcza w związku małżeńskim.

Depresja zmienia role współmałżonków, co może wpłynąć również na życie rodzinne. Będziesz musiał przejąć obowiązki zwykle wyko­nywane przez twoją żonę, matkę lub córkę, takie jak: chodzenie po zakupy, płacenie za rachunki, wożenie dzieci do szkoły i z powrotem, a także na zajęcia popołudniowe, przygotowywanie obiadu, karmienie zwierząt i sprzątanie po nich, wykonywanie codziennych prac domo­wych, takich jak mycie podłogi, zmywanie naczyń i pranie. Są to nie­uniknione zmiany ról, z którymi należy się liczyć.

Nade wszystko będziesz musiał się zastanowić, jak poradzić sobie z dziećmi. Dzieci łatwo biorą na siebie odpowiedzialność za nieszczę­ście swoich rodziców. Mogą się nawet czuć winne za ból, który wi­dzą, i same być narażone na depresję. Wytłumacz im, że nie są w żaden sposób odpowiedzialne za depresję matki. To nie jest ich wina i nie mogą jej zaradzić. Wyjaśnij im, że chociaż mama obecnie nie czuje się dobrze, to otrzymuje pomoc i niedługo wróci do normy. Jest rzeczą szczególnie ważną wytłumaczenie im, że depresja może być stanem biologicznym, wymagającym leczenia, podobnie jak choroba, np. cuk­rzyca, którą również trzeba leczyć. Niestety, w naszej kulturze panuje wypaczone myślenie wynikające z ignorancji, które piętnuje emocjo­nalne problemy, takie jak depresja, tylko dlatego, że nie „widać” przy­czyny problemu. Ojciec powinien wyraźnie powiedzieć, że ich matka nie cierpi na nic dziwnego ani nadzwyczajnego, lecz na chorobę tak samo realną jak każda inna.

Jeśli to konieczne, zorganizuj dodatkową pomoc, by mieć pewność, że podstawowe potrzeby twoich dzieci są zaspokojone. Upewnij się, czy o niczym nie zapomniałeś, tak aby nic nie umknęło twojej uwadze. Może to oznaczać, że znajomi lub dziadkowie przygotowują kanapki do szkoły, pomagają w pracy domowej lub zawożą dzieci do szkoły, na zajęcia sportowe lub do lekarza. Staraj się, by życie twoich dzieci mogło być jak najbardziej normalne, by żona nie miała odczucia, że zaniedbuje swoje obowiązki.

Jest jeszcze inna bardzo ważna uwaga, często pomijana nie tylko przez rodziców, lecz także przez profesjonalistów. Dzieci i nastolatki mogą być w szczególności narażone na depresję, gdy ktoś tak im bliski jak matka poważnie cierpi.

W jaki sposób można rozpoznać symptomy depresji u dziecka? Chociaż niektóre z nich przejawiają je w konwencjonalny sposób przez smutek i płacz, inne często kryją się pod maską tuszowania i nieznoś­nego zachowania. Mówiąc wprost, dzieci w depresji mogą wpadać w złość zarówno wtedy, gdy widzą własną matkę w bólu, jak i zauwa­żając, że utraciła swoje ciepło i otwartość. Zwróć uwagę na typowe ob­jawy depresji u dzieci i nastolatków:

1. Ciągły smutek.

 1. Utrata zainteresowania zajęciami, które niegdyś sprawiały im przyjemność.
 2. Zmniejszony apetyt.
 3. Trudności w zasypianiu lub wczesne budzenie się.
 4. Częste fizyczne dolegliwości, takie jak bóle głowy, bóle brzucha lub zmęczenie.
 5. Próby ucieczki z domu lub napomykanie na jej temat.
 6. Wpadanie w złość, wybuchy płaczu, drażliwość, złość lub przejawy wrogiego nastawienia.

Nietypowe objawy depresji u dzieci i nastolatków obejmują:

 1. Uczucie goryczy jako reakcję na pozytywne wydarzenia.
 2. Nadmierny apetyt i przejadanie się.
 3. Przyrost masy ciała.
 4. Ospałość i zbyt długie spanie.
 5. Spowolnienie ruchów lub reakcji.
 6. Trudności w relacjach i w prowadzeniu rozmów, jak również społeczną izolację.

Co powinieneś zrobić, skoro podejrzewasz, że twoje dziecko rów­nież zaczyna cierpieć na depresję? Jeśli zaburzenie staje się poważne do tego stopnia, że nie chce ono iść do szkoły łub po prostu się wyle­guje, zalecamy, abyś od razu szukał pomocy specjalisty. Jeśli reakcje dziecka nie są tak niepokojące, wystarczy mu zachęta oraz nieco więcej uwagi z twojej strony i ze strony innych członków rodziny, aby jego niepokoje ustały.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.