Społeczne zmiany

Istnieją jeszcze inne zmiany, których należy dokonać w okresie de­presji twojej żony. Należy z pewnością zmienić życie społeczne rodzi­ny. Nie oznacza to odcięcia się od normalnych aktywności społecznych ani izolacji. Należy raczej zacząć wybierać, w jakie zajęcia możecie się angażować. Nade wszystko mąż powinien unikać sytuacji, które mogą być kłopotliwe dla jego żony. Żadna bowiem żona zmagająca się z depresją nie chce wystawiać swojego stanu na widok publiczny Jeśli chwilowo nie jesteś w stanie angażować się w życie towarzyskie, nie chciałbyś czuć się upokorzony przed innymi.

Wizytę w operze być może trzeba będzie zamienić na kino, a uczest­nictwo w nabożeństwach kościelnych może oznaczać siedzenie z tyłu i wychodzenie wcześniej, zanim zaczną wychodzić inni. Być może będziecie musieli chwilowo zrezygnować z kilku przyjaźni, które są zbyt wymagające, lub odmówić pójścia na obiad, na którym czuliby­ście się niezręcznie. Towarzyskie wymagania mogą wywoływać nad­mierny dodatkowy stres, pogłębiający depresję bliskiej ci osoby. Jeśli nie jesteście w stanie uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, nie musisz nikogo przepraszać. Możesz po prostu wyjaśnić, że żona cierpi na chwilową depresję i do czasu jej powrotu do zdrowia, z uwagi na jej samopoczucie, ograniczacie wasz harmonogram spotkań, aby uniknąć dodatkowego stresu.

Spróbuj znaleźć nowe zwyczaje, rytuały i sposoby kontaktowania się z innymi. Nie możemy tu jednak zapomnieć o pewnym ważnym słowie ostrzeżenia. Gdy twoja żona nie reaguje podczas depresji, unikaj pokusy, by zwierzać się z intymnych uczuć innej kobiecie. Chęć znale­zienia współczucia może być dość silna, gdy intymność została ogra­niczona. Jest to jednak niebezpieczne terytorium, które może narazić cię na wciągnięcie się w romans. Dziel się raczej uczuciami z człon­kiem rodziny, z kolegą, duchownym lub zawodowym terapeutą. Jedną z ofiar, którą musi ponieść kochający mąż, gdy jego żona przeżywa depresję, jest rezygnacja z seksualnej intymności. Realny test charak­teru mężczyzny i jego wiary może dotyczyć również i tej sfery. Bóg rozumie, co może oznaczać takie poświęcenie, i z pewnością je uczci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.