Okazuj wsparcie w praktyczny sposób

Okazywanie wsparcia bliskiej osobie, która próbuje przezwycię­żyć depresję, oznacza stworzenie bezpiecznego i budującego środowi­ska. Należy to jednak realizować w praktyczny sposób. Wychodzenie z depresji wymaga czasu. Środki antydepresyjne wymagają co naj­mniej dwóch tygodni, by zaczęły działać, o ile dawka jest dostatecznie duża. Jeśli chcemy zauważyć efekty, musimy poczekać kilka miesięcy. W niektórych przypadkach może się okazać konieczne wypróbowanie kilku zestawów leków, zanim znajdzie się ich właściwe połączenie. Cał­kiem możliwe, że zanim depresja minie, może upłynąć sześć miesięcy.

I właśnie w tym okresie oczekiwania kobieta w depresji najbardziej po­trzebuje miłości, cierpliwości, zachęty i praktycznego wsparcia.

Szczególnie groźnie wygląda sprawa codziennych obowiązków. Pa­miętaj, że do objawów depresji należy pesymizm, letarg i anhedonia, czyli niezdolność przeżywania jakiejkolwiek przyjemności lub radości w życiu. Symptomy te mogą sprawić, że proste zadania wydają się czyn­nościami niewykonalnymi. Możesz okazać pomoc nie tylko za sprawą swojej pozytywnej i pełnej nadziei postawy, lecz również przez wy­ręczanie bliskiej ci osoby w praktycznych zadaniach, z którymi obec­nie nie daje sobie rady. Musisz być dostępny i dyspozycyjny w bardzo praktyczny sposób, np. pomagając w domu, zmywając naczynia, gotu­jąc posiłek (lub od czasu do czasu wychodząc na obiad na miasto), zaj­mując się dziećmi, gdy żona robi sobie manicure, idzie do kosmetyczki lub sprawia sobie jakąś inną przyjemność. Jeśli nie możesz osobiście pomóc w codziennych obowiązkach ze względu na biznes lub pracę za­wodową poproś kogoś z rodziny czy kręgu znajomych, albo zatrudnij osobę, która zajmie twoje miejsce. Nie są to tylko symbole twojej mi­łości, lecz stanowią praktyczne sposoby odciążenia żony. W obecnym czasie nie potrafi ona bowiem spełnić własnych oczekiwań, nie mówiąc już o twoich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.