Bądź szczera i otwarta w modlitwie przed Bogiem

Jest rzeczą niesłychanie ważną abyś znalazła czas na rozmowę z Bogiem, na słuchanie Go oraz otwarte i szczere wyrażanie przed Nim swoich myśli i uczuć. Powiedz Bogu o swoich duchowych rozterkach, rozczarowaniach, a nawet o tym, że czujesz się na Niego rozgniewana, jeśli faktycznie tego doświadczasz. On da sobie z tym radę. On już wie, że tak się czujesz. Pozwól Mu towarzyszyć ci w twoich uczuciach, my­ślach i doświadczeniach.

To, za czym Bóg tęskni, i czego ty sama stale potrzebujesz, to głęb­sza relacja z Nim. Poproś Go, by pokazał ci ukryte przyczyny twojej depresji, aby pokierował cię do właściwych ludzi, którzy zaoferują ci wsparcie, oraz wskazał, gdzie możesz znaleźć profesjonalną pomoc. Poproś Go, żeby zbadał twoje serce i uleczył cię. Módl się o siłę i od­wagę do podejmowania właściwych decyzji, które będą dla ciebie źród­łem zdrowia w przyszłości. Gdy prosisz Boga o pomoc, przedstawiając Mu swoje tęsknoty i pragnienia oraz przyznając się do swoich głębo­kich potrzeb i upadków, On ciebie usłyszy. Obiecał, że jeśli będziesz Go wzywać, pomoże ci nieść twój ciężar oraz da ci swojego Ducha Świętego, by cię leczył, pocieszał i wzmacniał. Spotykaj się z innymi wierzącymi na modlitwie, studiowaniu Biblii, zachęcającej nauce i bu­dującym chwaleniu Boga.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.