Test na depresję

Aby wykonać test, wstaw odpowiednią ilość punktów przy każdym stwier­dzeniu określającym twoje samopoczucie w ciągu ostatniego tygodnia.

0  Rzadko lub wcale (mniej niż jeden dzień)

1 Czasami (jeden lub dwa dni)

2  Od czasu do czasu lub umiarkowaną ilość czasu (trzy lub cztery dni)

3 Większość czasu lub przez cały czas (pięć do siedmiu dni)

 

 1. Przejmowałam się rzeczami, którymi zwykle się nie przejmuję.
 2. Nie chciało mi się jeść; miałam słaby apetyt.
 3. Czułam, że nie potrafię otrząsnąć się z przygnębienia mimo pomocy ze strony rodziny i przyjaciół.
 4. Czułam, że nie jestem tak dobra jak inni.
 5. Miałam trudności w skupieniu się na tym, co robię.
 6. Czułam się przybita.
 7. Czułam, że wszystko, co robię, jest trudne.
 8. Odczuwałam brak nadziei na przyszłość.
 9. Miałam wrażenie, że moje życie jest porażką.
 10. Czułam lęk.
 11. Mój sen był niespokojny.
 12. Czułam się nieszczęśliwa.
 13. Rozmawiałam mniej niż zwykle.
 14. Czułam się samotna.
 15. Ludzie byli niemili.
 16. Nie cieszyłam się życiem.
 17. Często chciało mi się płakać.
 18. Czułam smutek.
 19. Wydawało mi się, że ludzie mnie nie lubią.
 20. Nie mogłam „zebrać się w sobie”.

By sprawdzić wyniki testu, po prostu zsumuj liczby, które umieściłaś przy każdym zdaniu. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że masz depresję.

0-9: Prawdopodobnie nie masz depresji 10-15: Możesz przechodzić łagodną depresję. 16-24: Przechodzisz umiarkowaną depresję. Rozważ konsultację u specjalisty.

Ponad 24: Prawdopodobnie cierpisz na silną depresję. Szukaj natych­miastowej pomocy specjalisty.

Mówiąc ogólnie, precyzyjna diagnoza depresji wymaga następują­cych czynności:

 • Przeprowadzenia pełnego badania fizycznego w celu wyelimino­wania możliwości fizycznych zaburzeń oraz pierwotnych przy­czyn depresji.
 • Pełnej oceny dokonanej przez licencjonowanego specjalistę z za­kresu zdrowia psychicznego, takiego jak psycholog, psychotera­peuta czy psychiatra, który jest w pełni przygotowany do diagno­zowania zaburzeń psychicznych i ma wystarczającą wiedzę me­dyczną by umieć rozeznać, kiedy objawy zaburzenia umysłowego spowodowane są przyczynami fizycznymi, oraz zdecydować, czy konieczne jest zastosowanie leków antydepresyjnych.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.