Rozpoznawanie objawów

Podobnie jak w przypadku innych schorzeń, im wcześniej zauwa­żysz depresję, tym łatwiej ją leczyć. Poniższa lista objawów pomoże ci rozpoznać pojawiające się znaki ostrzegawcze. Im więcej symptomów doświadczysz, tym silniejsza jest twoja depresja. Pogrupowaliśmy je według myśli, nastrojów, zachowań, fizycznego funkcjonowania, czyn­ników duchowych oraz zachowań społecznych. Sprawdź, które z nich dotyczą ciebie.

Nastroje i emocje

 • • Nastrój przygnębienia – przez większość dnia ogarnia cię uczucie bezradności, poczucie własnej bezwartościowości, smutek, ner­wowość i pesymizm.
 • • Nadmierna płaczliwość lub niezdolność do płaczu i wyrażania uczuć.
 • Poczucie nieprzydatności, desperacja, nieuzasadnione poczucie winy lub obwinianie się za własne kłopoty.
 • Utrata zainteresowania przyjemnymi niegdyś działaniami, nie­zdolność do cieszenia się własnymi zamiłowaniami lub zwykłymi rodzajami aktywności, włącznie z seksem.
 • • Nieukojone żale.

Powyższe zmiany nastroju powinny stanowić „czerwone światło”, sygnalizujące możliwość depresji.

Myśli

 • • Niezdolność skupiania się, zapamiętywania, podejmowania decy­zji lub jasnego myślenia nawet podczas rutynowych zadań.
 • Obsesja na punkcie negatywnych przeżyć lub myśli.
 • • Niskie poczucie własnej wartości.
 • Powracające myśli o samobójstwie i śmierci. Być może już spisa­łaś testament i zaczęłaś się zastanawiać nad własnym pogrzebem.
 • Pesymistyczne odczucia względem własnego życia.
 • Postawa typu: „Czy to ma w ogóle jakiś sens?”.

Funkcjonowanie fizyczne

 • • Zaburzenia apetytu, przyjmowanie znacznie mniejszej lub znacz­nie większej ilości pokarmów niż zwykle.
 • Zaburzenia snu – bezsenność, przewracanie się z boku na bok, nie­możność ponownego zaśnięcia, nadmierna ospałość, nieregularne nawyki zasypiania.
 • Stany nieustannego zmęczenia lub niedoboru energii.
 • Powolny, cichy sposób mówienia.
 • Chroniczne bóle i dolegliwości, które nie reagują na leczenie.
 • Niepokój lub ataki paniki.
 • Nieuzasadnione bóle głowy, pleców, ból podbrzusza, zaparcia lub ogólne bóle ciała.

Czynniki duchowe

 • Poczucie, że Bóg jest bardzo odległy.
 • Złość i rozczarowanie względem Boga.
 • Brak nadziei na przyszłość.
 • Poczucie odrzucenia przez Boga.
 • • Uczucie duchowego ciężaru.
 • Uczucie wiszącej nad tobą chmury.

Zachowanie

 • Zauważalne oznaki niepokoju, podenerwowania lub osłabionej aktywności.
 • • Nadużywanie substancji odurzających, takich jak alkohol lub nar­kotyki.
 • Próby samobójcze.
 • Słabsze wyniki w pracy lub w szkole.
 • Wycofywanie się – niechęć do wychodzenia z domu, odwiedzania przyjaciół oraz unikanie kolegów i koleżanek.
 • Unikanie sytuacji, które wymagają odpowiedzialności lub mogą zakończyć się niepowodzeniem.
 • Awersja do tłumów.
 • Trudności w kontaktach z innymi.

Jak widzisz, lista możliwych symptomów obejmuje szeroki zakres ludzkich doświadczeń. Poniżej zamieszczamy test na depresję, abyś mogła jeszcze bardziej zgłębić zagadnienie. Istnieje wiele dostępnych, standardowych testów. Nasz nazywa się CES-D, pochodzi z amerykań­skiego Ośrodka Badań Epidemiologicznych i jest szeroko wykorzysty­wany. Został opracowany przez Lenore Radloff z Narodowego Instytu­tu Zdrowia Psychicznego w USA.

Wypełniając poniższy test, pamiętaj, że chociaż jest on dokładnym narzędziem w określaniu objawów depresji, nie stanowi ostatecznej diagnozy. Nie wyjaśnia również przyczyn twojego stanu. To przykład standardowego testu, którym posługujemy się sami, by wykryć moż­liwość depresji. Niestety jednak, możesz mieć niski wynik i mimo wszystko na nią cierpieć, albo wysoki wynik, a z punktu widzenia kli­nicznego jej nie mieć. Dokładniejsza diagnoza zależy od innych czyn­ników, takich jak czas trwania symptomów. Jeśli twój wynik mieści się w przedziale od umiarkowanej do silnej depresji, zastanów się nad możliwością uzyskania dokładnej, profesjonalnej diagnozy. Gdyby interesował cię inny test, istnieje możliwość wykonania go poufnie poprzez stronę internetową Narodowego Stowarzyszenia Zdrowia Psy­chicznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.