ROZPOZNAWANIE DEPRESJI

Można by powiedzieć, że łagodna depresja jest powszechną przypad­łością naszych emocji. Przy wszystkich wyzwaniach, jakie niesie ze sobą życie, włącznie ze smutkiem, bólem, utratą bliskich, stresem, nie­pewnością odrzuceniem, rozczarowaniem, fizyczną chorobą zmiana­mi i nadmiernie pesymistycznymi uczuciami, wcale nikogo nie dziwi, że 25 procent kobiet tak często ją odczuwa.

Umiarkowana depresja, niekiedy określana jako „normalna”, może okraść nas z życiowej energii, ale nie stanowi poważnego zaburzenia. Wielu ekspertów sprzyja nawet przekonaniu, że jest „adaptacyjna” i czyni nas silniejszymi. Wywiera na nas taki sam wpływ, jak wiatr na drzewa. Jeśli są osłonięte przed wichurą we wczesnym stadium roz­woju, wypuszczają zbyt płytkie korzenie, narażając się tym samym na przewrócenie przez wiatr, gdy urosną. Innymi słowy, niewielka depre­sja może rozwinąć w nas zdolność radzenia sobie w życiu, czyniąc nas odporniejszymi na wszelkie możliwe wydarzenia.

Czasami jednak odporność słabnie. Depresja może trwać dłużej lub znacznie się pogłębiać. Jej normalna odmiana wymaga wówczas po­mocy, którą tutaj oferujemy. Mówiąc ogólnie, gdy okres zauważalnego smutku trwa dłużej niż dwa tygodnie, może to znaczyć, że cierpisz na kliniczną depresję. Powinnaś wówczas wziąć pod uwagę poszukanie pomocy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.