Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Zespół ten obejmuje cały zakres objawów, zwykle odczuwalnych na kilka dni do dwóch tygodni przed menstruacją. Najczęściej występują: wahania nastrojów, przygnębienie, poczucie beznadziei, emocjonalne wybuchy płaczu, krzyku lub złości, niepokój, irytacja, zmęczenie, le­targ, bezsenność, napięcie nerwowe, trudności w koncentracji, uczucie przytłoczenia lub braku kontroli, wzdęcia, obrzmienie i nadwrażliwość piersi, zmiany apetytu, łaknienia oraz rozmaite bóle. Najczęściej wspo­mniane objawy umiarkowanego lub ostrego zespołu napięcia przedmie­siączkowego przypominają symptomy depresji: zły nastrój, zmęczenie, zmiany apetytu, trudności w zasypianiu oraz obniżoną zdolność kon­centracji. U kobiet, które doznają objawów depresji w czasie swojego miesięcznego cyklu, ich granice nie zawsze są jasne. Badania wykaza­ły, że 30-76 procent kobiet, którym zdiagnozowano PMS, ma za sobą długą historię depresji, porównując z 25 procentami ogólnej populacji kobiet. Jest również rzeczą powszechną, że kobiety doświadczające de­presji na tle PMS, mają za sobą jej rodzinną historię. Te, które cierpią na zaburzenia depresyjne, często doświadczają ich silniejszych obja­wów w czasie miesiączki.

PMS silnie zazębia się z depresją atypową lub z depresją która obej­muje klasyczny smutek. Mają one wiele wspólnych objawów. Uważa się, że obydwa zaburzenia wykazują związek z systemem serotoniny, który oddziałuje na nastroje i zachowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.