Przedmiesiączkowe zaburzenie nastroju

Ku wielkiej uldze i dowartościowaniu wielu kobiet, ostra forma PMS jest obecnie usprawiedliwioną i oficjalną kategorią diagnostycz­ną, zgodnie z czwartym wydaniem podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych, Diagnostic and Statistical Manuał of Mental Disorders (DSM-IV). Symptomy w swojej istocie można porównać z objawami silnej depresji, takimi jak nastrój przygnębienia, wyraźny niepokój lub napięcie, wahania nastroju, irytacja i obniżone zaintereso­wanie aktywnością. Nasilają się one jednak przed cyklem miesiączko­wym, a zmniejszają po jego rozpoczęciu i obejmują inne kryteria.

Zwróć uwagę, że diagnoza PMDD niekoniecznie obejmuje wszyst­kie kobiety, które doświadczają silnego stresu przedmiesiączkowego. Podobnie jak w przypadku diagnozy klinicznej depresji, istnieją zarów­no typowe, jak i nietypowe objawy zaburzenia, które obejmują szerszy zakres symptomów u poszczególnych kobiet. Nie wykluczaj siebie sa­mej, jeśli twoje dominujące symptomy nie znajdują się na liście. Co­dziennie je zapisuj i zwróć się o pomoc do lekarza, który skutecznie leczy to zaburzenie u kobiet.

Zgodnie z wymienionym wyżej podręcznikiem, kryteria przedmie­siączkowego zaburzenia nastroju są następujące:

 • w większości cyklów menstruacyjnych w ciągu ostatniego roku pięć lub więcej symptomów podanych niżej (włącznie z przynajmniej jednym z pierwszych czterech symptomów) musiało pojawić się w cza­sie pierwszego tygodnia przed miesiączką.
 • objawy powinny się zmniejszyć po jej rozpoczęciu i zniknąć w ty­dzień po jej zakończeniu:
 • Nastrój przygnębienia, poczucie bezsilności, negatywne myśli
 • Niepokój, napięcie, irytacja
 • Wahania nastrojów, nagłe uczucie smutku, wrażliwość na odrzucenie
 • Podenerwowanie, uporczywy gniew, większa skłonność do konfliktów
 • Zmniejszone zainteresowanie zwykłymi czynnościami
 • Trudności w koncentracji
 • Zmęczenie, letarg, brak energii
 • Zmiany apetytu, przejadanie się, łaknienie
 • Trudności w zasypianiu, bezsenność lub nadmierna senność
 • Uczucie przytłoczenia lub braku kontroli

Fizyczne objawy obejmują: nadwrażliwość i obrzmienie piersi, bóle głowy, bóle stawów lub mięśni, wzdęcia oraz przyrost wagi.

Ponadto:

 • Symptomy w sposób istotny zakłócają normalne funkcjonowanie.
 • Symptomy nie stanowią jedynie nasilenia się innego zaburzenia.
 • Symptomy poparte są codziennymi wynikami dotyczącymi przy­najmniej dwóch kolejnych cyklów miesiączkowych.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.