TERAPIA PRZEZ PORADNICTWO

Gdybyś z całej naszej książki miała zaczerpnąć tylko jedną złotą praw­dę, mamy nadzieję, że byłoby to następujące stwierdzenie: „Nie próbuj walczyć z depresją sama. Potrzebujesz wsparcia od innych”.

Niestety, wiele przygnębionych kobiet pozbawionych jest luksusu kochającej rodziny i krewnych, wyrozumiałego męża czy chociaż za­chęcającego duchownego lub kościoła. W podobnych chwilach najbar­dziej pomocną rzeczą może być doradztwo.

Od czego zacząć

Jak dotąd, rozmawialiśmy wiele na temat tego, co dzieje się w gło­wie kobiety przechodzącej przez depresję. Co jednak dzieje się z po­zostałą częścią jej ciała? Gdybyś zauważyła oznaki depresji u siebie samej lub u kogoś innego, priorytetem powinno być dokładne fizyczne badanie. Jeśli symptomy są ostre, powinnaś poprosić swojego lekarza o skierowanie do psychiatry. Najważniejsze, aby wyeliminować wszel­ką możliwość ukrytej choroby, takiej jak schorzenie serca lub problemy z tarczycą, czy nawet brakiem równowagi hormonalnej ze względu na wahania estrogenu i serotoniny, o których już wcześniej wspominali­śmy. Ponadto wiele leków na receptę może wywoływać lub pogłębiać depresję. Przyjrzyj się więc wraz z lekarzem wszystkiemu, co z jakiejś przyczyny zażywasz, bądź to lekom na receptę, bądź bez niej.

W zależności od wstępnej diagnozy lekarza, powinnaś następ­nie poddać się dokładnym badaniom fizycznym, jeśli nie robiłaś tego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W przypadku silnego stresu, niepo­koju lub ataków paniki, twój lekarz powinien zbadać, czy nie występu­ją u ciebie nieprawidłowości pracy serca. Powszechnym zaburzeniem, które przyczynia się do depresji i ataków paniki u kobiet, jest prolaps płatka zastawki mitralnej. Nie jest to poważne zaburzenie, lecz może wyjaśnić twoje nastroje przygnębienia.

Na tym etapie twój lekarz może skierować cię do psychiatry, zwłasz­cza jeśli uważa, że powinnaś zastosować leki antydepresyjne, a on sam nie może ich przepisać. Gdy wszystkie możliwe fizyczne zaburzenia i choroby zostały wykluczone, można przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest pełna ocena psychologiczna.

Jeśli już spotykasz się z doradcą któremu brak kompetencji, by dokonać takiej oceny, poproś o skierowanie do odpowiedniego specja­listy. Badanie psychologiczne pomoże w określeniu twojej osobowo­ści i mechanizmów obrony, które z kolei mogą mieć wpływ na rodzaj poradnictwa lub przydatnego dla ciebie rodzaju psychoterapii. Nawet gdyby silnie wskazane było zastosowanie leków antydepresyjnych ze względu na charakter i objawy twojej depresji, jasne zrozumienie two­jej ukrytej osobowości może dopomóc specjaliście wybrać odpowied­nią terapię w celu osiągnięcia długoterminowego rozwiązania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.