Słyszałam, że niektóre środki antydepresyjne przestają działać. Jeśli to prawda, co to oznacza?

Choć nowsze rodzaje środków antydepresyjnych SSRI, takie jak prozac, są dość skuteczne, mogą przestać działać u około 20 procent osób, które właściwie na nie reagują. Jeśli jednak nastąpiła u ciebie re­misja, zwykle takie ryzyko cię nie dotyczy. Lek może działać przez pewien czas, potem zaś z jakiejś nieznanej przyczyny przestaje, a de­presja wraca. W takiej sytuacji lekarz może przepisać inny środek an­tydepresyjny lub wysłać cię na „farmakologiczne wakacje”, by twój system ponownie zaczął reagować.

Czy istnieje jakiś test, który mógłby przewidzieć skuteczność leczenia?

Ponieważ środki antydepresyjne nie każdemu pomagają naukow­cy od dłuższego czasu szukają zarówno podtypu depresji, który na nie reaguje, jak i testu mogącego przewidzieć taką reakcję. W latach sie­demdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku badania skupiały się na „wskaźniku biologicznym”, który miałby określać z góry szansę wy­stąpienia pozytywnej reakcji. Rezultaty jednak rozczarowały. Nie zna­leziono żadnego testu, mogącego w sposób wiarygodny przewidzieć właściwą reakcję. Przyczyną może być fakt, że na leki reaguje wiele typów depresji.

Co się stanie, jeśli nie zareaguję na leczenie?

Zdarza się, że niektóre objawy same znikają. Smutny nastrój na przykład może odejść, lecz motywacja albo zdolność cieszenia się rze­czami może nie powrócić. W takim przypadku wskazane byłoby roz­ważenie kilku rodzajów środków antydepresyjnych. Niekiedy depresja przechodzi, lecz niepokój nadal pozostaje silny lub nawet się wzmaga. Wówczas lekarz może dodać środek zwalczający niepokój.

Co się stanie, jeśli środki antydepresyjne nie spowodują poprawy?

Tego rodzaju depresje określamy jako „oporne na leczenie”. Jakie masz wówczas opcje? Najpierw musisz rozważyć zastosowanie terapii szokowej. Mówi teraz doktor Hart. Spieszę dodać, że w dzisiejszych czasach nie jest to opcja niewłaściwa. Poleciłem ją z dobrym skutkiem wielu pacjentom. Jej potoczna zła opinia nie ma uzasadnienia. Wystar­czy porozmawiać z pacjentami, którzy jej doświadczyli, a zmienia się zdanie. Wiele uwagi powinno się poświęcić zbadaniu, czy nie występu­je u ciebie żadna skomplikowana fizyczna choroba. Sposób, w jaki atak jest wywoływany (zazwyczaj ogranicza się go do jednej strony), oraz minimalna ilość zauważalnych ruchów, a także podane środki odpręża­jące sprawiają, że proces jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny. Naj­bardziej kłopotliwym skutkiem ubocznym w niektórych przypadkach może być chwilowa i nieznaczna utrata krótkoterminowej pamięci. Dy­skomfort ten jest niewielki, gdy pomyślisz o potencjalnym wyleczeniu się z depresji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.