Archive for the ‘Strategie przezwyciężania depresji’ Category

Bądź szczera i otwarta w modlitwie przed Bogiem

Jest rzeczą niesłychanie ważną abyś znalazła czas na rozmowę z Bogiem, na słuchanie Go oraz otwarte i szczere wyrażanie przed Nim swoich myśli i uczuć. Powiedz Bogu o swoich duchowych rozterkach, rozczarowaniach, a nawet o tym, że czujesz się na Niego rozgniewana, jeśli faktycznie tego doświadczasz. On da sobie z tym radę. On już wie, że tak się czujesz. Pozwól Mu towarzyszyć ci w twoich uczuciach, my­ślach i doświadczeniach.

To, za czym Bóg tęskni, i czego ty sama stale potrzebujesz, to głęb­sza relacja z Nim. Poproś Go, by pokazał ci ukryte przyczyny twojej depresji, aby pokierował cię do właściwych ludzi, którzy zaoferują ci wsparcie, oraz wskazał, gdzie możesz znaleźć profesjonalną pomoc. Poproś Go, żeby zbadał twoje serce i uleczył cię. Módl się o siłę i od­wagę do podejmowania właściwych decyzji, które będą dla ciebie źród­łem zdrowia w przyszłości. Gdy prosisz Boga o pomoc, przedstawiając Mu swoje tęsknoty i pragnienia oraz przyznając się do swoich głębo­kich potrzeb i upadków, On ciebie usłyszy. Obiecał, że jeśli będziesz Go wzywać, pomoże ci nieść twój ciężar oraz da ci swojego Ducha Świętego, by cię leczył, pocieszał i wzmacniał. Spotykaj się z innymi wierzącymi na modlitwie, studiowaniu Biblii, zachęcającej nauce i bu­dującym chwaleniu Boga.

Podstawowe strategie przezwyciężania depresji

Uznaj, ze zmagasz się z depresją

Być może największą przeszkodą w odzyskiwaniu zdrowia, jak we wszystkich innych zmaganiach życiowych, jest brak przyznania się do problemu. Nazywamy to zaprzeczaniem. Ono zawsze przeszkadza w leczeniu.

Niektóre z was być może zmagają się z objawami depresji, których sobie nie uświadamiają ani do których się nie przyznają. Ludzie wo­koło ciebie również o nich nie wiedzą. Możesz myśleć, że „dajesz so­bie z nimi radę” zupełnie nieźle. Im dłużej jednak zaprzeczasz swojej depresji, tym bardziej będzie się ona pogłębiać, dopóki całkiem się nie wycofasz i nie wyizolujesz.

Trudno jest powiedzieć, kiedy należy zwrócić uwagę na ostrzegaw­cze sygnały depresji, szczególnie w jej wczesnych stadiach. Mamy skłonność, by je po prostu ignorować w nadziei, że odejdą zwłaszcza gdy jesteśmy mocno zajęci. Ponadto, ponieważ kobiety doświadczają wzlotów i upadków znacznie częściej niż mężczyźni, nie zawsze potra­fią odróżnić, kiedy ich depresja jest normalna, a kiedy wymaga specjali­stycznej pomocy. Mogą odczuwać wiele dolegliwości, źle sypiać, czuć się zmęczone, „puste jak przebita dętka”, zestresowane, sfrustrowane relacjami i „ustawione pod ścianą”, a jednocześnie nie uświadamiać sobie, że wszystko razem może wskazywać na symptomy depresji.

Niestety, wraz z upływem czasu i coraz bardziej pogłębiającymi się oznakami depresji, coraz trudniej jest stwierdzić różnicę między tym, co pochodzi „z ciebie”, co jest „twoją winą” lub „słabością”, i określić, jaki może być najlepszy plan działania dla osiągnięcia lepszego samo­poczucia.

Jeśli więc rozpoznasz jakieś objawy depresji w swoim życiu, ważne jest, abyś się przed sobą przyznała, że przez nią przechodzisz, i coś z nią zrobiła.

STRATEGIA POWROTU DO ZDROWIA

Każda podróż jest łatwiejsza, gdy dysponujemy mapą. Wędrówka z de­presji do zdrowia niczym się od tamtych nie różni. Bez planu łatwo się zgubisz, a w tym przypadku pozbawisz się skutecznych metod osiąg­nięcia „ostatecznego celu” – pełnego uzdrowienia.

Zanim jednak wybierzesz się w podróż, powinnaś zjawić się na od­prawie, aby uzyskać wskazówki, co może cię spotkać po drodze. Pa­miętaj: wielu już wędrowało przed tobą drogą prowadzącą do zdrowia. Możesz więc uczyć się z ich doświadczeń. Jeśli pewne metody działały u innych, gdy próbowali wydostać się z bagna depresji, prawdopodob­nie zadziałają również w twoim przypadku. Być może nawet unikniesz ich błędów.

Przedstawiliśmy zarys kilku strategii le­czenia i zwalczania depresji. Teraz natomiast zastanowimy się nad tym, co możesz zrobić sama. Podejście to jest naprawdę szerokie, chociaż oba muszą się wzajemnie uzupełniać.

Potraktuj więc tę odprawę jako szansę, by cię zachęcić i położyć fundamenty, od których będą zależeć wszystkie inne metody prze­zwyciężania depresji. Możesz zażywać wszelkich leków znanych na świecie lub stosować najbardziej wartościową terapię, jaka istnieje, lecz jeśli nie weźmiesz pod uwagę strategii, którą tutaj przedstawimy, istnieje groźba, że depresja powróci. Podamy ci również podstawowe wskazówki potrzebne do właściwego stylu życia.