Archive for the ‘Rozumienie depresji u kobiet’ Category

Światło znajduje się przy końcu tunelu

Bez względu na przyczynę konkretnych przypadków, zarówno ba­dania, jak i kliniczny materiał dowodowy wykazują że depresję da się wyleczyć. Niestety, zbyt wiele przygnębionych kobiet cierpi niepo­trzebnie, nie uświadamiając sobie, że można im pomóc.

Depresja, zwłaszcza u kobiet, naznaczona została licznymi nieporo­zumieniami oraz pewnego rodzaju piętnem. Przygnębione kobiety czu­ją że powinny się wstydzić własnej słabości, a wiele z nich rozczaro­wało się specjalistyczną pomocą do tego stopnia, że całkowicie unikają leczenia. Kościół również nie zawsze pomaga, potęgując w niektórych przypadkach poczucie winy lub sprzeciwiając się doradztwu i przyjmo­waniu antydepresyjnych leków. Daje odczuć wielu osobom, że w jakiś sposób zawiodły Boga.

Jakby to nie wystarczyło, depresja jest często źle diagnozowana. Wiele jej symptomów, takich jak zmęczenie, bezsenność lub utrata wagi, do złudzenia przypomina inne schorzenia. Może to utrudniać właściwą diagnozę, a jeśli nie jest właściwie postawiona, kobiety odchodzą sfru­strowane, zastanawiając się, co tak naprawdę się z nimi dzieje.

W rezultacie wiele z nich nawet nie wie, iż cierpi na depresję. Może się to skończyć tym, że zaczną leczyć takie symptomy, jak bezsenność, migrenę, bóle, niepokój, wyczerpanie lub objawy związane ze stresem. Często otrzymują bezużyteczne leki lub zaczynają „kurować się” same przy pomocy alkoholu, narkotyków, seksu i takich czy innych relacji. Agencja Badań i Polityki Zdrowotnej (AHCPR) donosi, że jedynie 30- 50 procent kobiet z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi otrzymuje właściwą diagnozę od lekarzy. Pozostałe kobiety nawet nie szukają po­mocy ani odpowiedniego leczenia w nadziei, że im po prostu przejdzie, niepotrzebnie narażając się na trudności i ból ostrych objawów.