Archive for the ‘Przyczyny depresji u kobiet’ Category

Powodem nie jest tylko głowa, ani tylko ciało

Próby zrozumienia przyczyn depresji pod wieloma względami przypominają zgłębianie złożoności takich schorzeń, jak choroba serca, cukrzyca lub rak. Pamiętaj: jej przyczyny nie tkwią wyłącznie w twojej głowie, ani w samym tylko ciele. Nie jest to przejaw osobistej słabo­ści, ani stan, który możesz przezwyciężyć przez zwykłe „wzięcie się w garść”. Depresja stanowi naturalną konsekwencję czynników fizycz­nych i sytuacyjnych.

Co więc kryje się za dramatycznym wzrostem liczby depresji wśród kobiet? Wiemy tylko tyle: tak jak w przypadku czynników genetycz­nych, odpowiedzialnych za podatność niektórych kobiet na raka lub inne choroby, mamy również do czynienia z czynnikiem genetycznym sprzyjającym powstawaniu depresji.

Omówimy więc teraz niektóre związane z nią „czynniki ryzyka”. Podobnie jak możesz zredukować ryzyko choroby serca przez zaprze­stanie palenia, nadużywania alkoholu lub przejadania się, istnieją rze­czy, które możesz uczynić, by zmniejszyć zagrożenie depresją. Nie­stety, najbardziej oczywistym czynnikiem ryzyka jest bycie kobietą. Skupmy się jednak na tym, co możemy zmienić, a nie na tym, co od nas niezależne.

CZYNNIKI RYZYKA DEPRESJI

Niemal każda kobieta doświadczyła cierpienia, straty, bólu, stresu, roz­czarowania lub choroby. Szczerze mówiąc, jest to nieodłączna część bycia człowiekiem. Największe znaczenie jednak ma to, co przychodzi potem. Choć bowiem przeżycia te są czymś powszechnym, nie każda kobieta, która przez nie przechodzi, wpada w kliniczną depresję.

Czym więc różni się kobieta z depresją? Trudno powiedzieć. Nie­łatwo również stwierdzić, dlaczego niektóre rodzaje depresji pojawiają się znikąd, bez żadnego traumatycznego wydarzenia, które mogłoby je wywołać.

Bagniste tereny przyczyn i porównań

Teraz już wiesz, że nie można mówić o jednym tylko rodzaju depre­sji lub tylko jednej jej przyczynie. Pod wieloma względami zostaliśmy „zaprojektowani”, by w pewnych okolicznościach popadać w przygnę­bienie. Czasami depresja jest czymś zdrowym, np. gdy towarzyszy ża­łobie. Niekiedy jednak sygnalizuje, że stało się coś złego, np. że dały o sobie znać skutki chronicznego stresu. Badania pokazują, że przyczy­ny depresji mogą być złożone i wielopłaszczyznowe. Ponadto z uwagi na jej wpływ na każdą część naszej istoty, problemy w różnych sferach życia mogą zamazywać jej pełny kliniczny obraz.

Nie zapominajmy, że nie bez znaczenia są również czynniki oso­bowościowe, a poza tym także twoja fizyczna konstrukcja, procesy chemiczne twojego ciała, jakość związku małżeńskiego, wychowanie, etap życiowy, na którym obecnie się znajdujesz, oraz – co wcale nie bez znaczenia – dostępność opiekuńczych osób, które rozumieją twoje zmagania i potrafią cię kochać, nie bacząc na sytuację.

Inaczej mówiąc, nie porównuj siebie, ani swojej depresji, z innymi.